นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวณัฐชญา โคตุทา
ชั้น-เลขที่ : ม.6/2 เลขที่ 23

จากใจถึงครูคอมฯ...
     อยากจะบอกคุณครูปฐมพงศ์ ศรีสงคราม หรือมซ.แดง ที่เป็นครูที่ปรึกษาและสั่งสอน อบรม คอยดูแล คอยเป็นห่วง คอยสั่งสอนลูกๆไปในทางที่ดี ขอบคุณนะคะ