โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
Untitled Document
วันเสาร์
08
ตุลาคม
counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 2
คน
วันนี้
11
คน
เมื่อวาน
120
คน
เดือนนี้
525
คน
เดือนที่แล้ว
1,989
คน
รวมปีนี้
19,686
คน
รวมปีที่แล้ว
43,781
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์
link_marquree โรงเรียนเกษมพิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
SUMMER 58
วันที่ 28 มี.ค. - 29 พ.ค. 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปรับพื้นฐานทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปัจฉิมนิเทศน์ ม.6 ปีการศึกษา 58
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดปัจฉิมนิเทศน์สำหรับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรม สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความเป็นผู้นำที่ดี และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ 2559
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้มีกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนระดับชั้น ม.4 การเรียนรู้ "ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เพื่อนักเรียนจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ
ทัศนศึกษาอยุธยา 2559
วันที่ 22 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้นำนักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และได้สัมผัสกับสถานที่จริง
กิจกรรมวิชาการปี 2558
วันที่ 27 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกวดการเต้น Cover Dance และการนำเสนอโครงงานต่าง
วันเด็กแห่งชาติ 2558
วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันเด็กซึ่งมีการแสดง วงดนตรี เล่นเกมส์ รวมทั้งการแจกของขวัญให้นักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี
วันพ่อแห่งชาติ 2558
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการรำถวายพระพร ละครเวที และจัดพื้นที่ให้นักเรียนได้ขายของชื่อ "ตลาดศุกร์เกษม"
กีฬาภายใน (ปี 2558)
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 เป็นการแข่งขันกีฬาภายใน สีแดง ม่วง ชมพู ราชพฤกษ์ รายการแข่งขั้นมีกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม มีระบบการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2558
วันที่ 2-3 กันยายน 2558 มีการแสดงละครเวที นางรำ และกิจกรรมที่หลากหลายตามจุดต่างๆ โรงเรียนได้เชิญร้านขายหนังสือหลายร้านมาขายให้กับนักเรียนถึงที่
วิทยาศาสตร์ตัวน้อย 2558
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวิทยาศาสตร์มีการประกวดชุดรีไซล์เคิล ซุ้มกิจกรรมต่างๆ เพิ่มสร้างทักษะให้นักเรียน โดยมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง และทางหมวดวิทยาศาสตร์ก็จัดบอร์ดความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม
หนูรักแม่นะค่ะ (วันแม่แห่งชาติ 2558)
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อถวายความจงรักภักดีแม่ของแผ่นดิน และได้เชิญแม่ของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้แม่และลูกได้แสดงถึงความรักซึ่งกันและกัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี2558
วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยซึ่งประกอบไปด้วยการละเล่นหน้าเวที ซุ้มบอร์ดความรู้
สำนึกในพระคุณครู(วันครูปีการศึกษา58)
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของครู-อาจารย์ ได้มีโอกาสรับพรจากครู-อาจารย์ รวมถึงสร้างให้นักเรียนมีความอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์
น้ำหมักช่วยโลก(วันสิ่งแวดล้อมโลก)
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเกษมพิทยาได้เห็นความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโลก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูได้นำนักเรียนไปเทน้ำหมักชีวะภาพที่ชุมชนคลองตันเพื่อปรับสภาพน้ำในคลองตันให้ดีขั้น
ปะมวลภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ