นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวปิยะนันทื วรสาร
ชั้น-เลขที่ : ม.6/2 เลขที่14

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณการสอนที่ทำให้เรียนรู้จริงๆในการทำงานขอบคุณค่ะ