นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวกุลินธร เทพวงศ์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/3 เลขที่10

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ต้องขอขอบคุณมซ.มากๆที่คอยอยู่เบื้องหลังการทำงานต่างๆ คอยตักเตือนให้ทำงาน คอยให้คำแนะนำที่ดีให้การแก้ไขปัญหาต่างๆที่พวกเราแก้กันไม่ได้ ต้องขอบคุณมซ.มากๆจริงที่ทำให้เราสามารถผ่านกิจกรรมต่างมาได้