นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายธนัตถ์ บัวจันทร์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/2 เลขที่02

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ส่งช้าแต่ส่งชัวร์