นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวภัทรดา เจือจันทร์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 18

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณมซ.ที่สอนให้เข้าใจและสามรถำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้