นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวนิริสรวล ยะอุทัย
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่05

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณที่ครูสอนให้หนูเข้าใจหลายๆอย่างและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ รักมัซเซอร์นะค่ะ