นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นาย ณัฐชนน ชวยกระจ่าง
ชั้น-เลขที่ : ม.6/3 เลขที่ 18

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ผมรักเซอร์ครับ สั้นๆแต่ได้ใจความ