นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาว เพชรชริน สุขสม
ชั้น-เลขที่ : ม.6/2 เลขที่3

จากใจถึงครูคอมฯ...
     มัสเซอร์ใจดีสอนในเรื่องที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้