นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวเอมิกา ทองมี
ชั้น-เลขที่ : ม.63 เลขที่11

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณมซ.แดงที่สอนพวกเรามาถึงจะยากถึงพวกเราจะไม่เข้าใจหรือทำผิด มซ.ก็จะแก้ให้ทุกคจนทุกคนทำถูก