นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวกัญญารัตน์ ใจรัก
ชั้น-เลขที่ : ม.6/2 เลขที่ 16

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณมัสเซอร์ทีี่สอนวิชาคอมในเชิงวิชาการสามารถนำไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ และมัสเซอร์เป็นใจดีชอบเล่นกับเด็ก