นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายพีระวัฒน์ หอกิจเจริญ
ชั้น-เลขที่ : ม.6/4 เลขที่ 15

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณ คุณครูที่สอนสิ่งต่างๆให้ผมได้มีความรู้ความสามารถ ทำให้ผมเติบโตเป้นคนที่ดีได้ ขอบคุณครับ
https://www.youtube.com/watch?v=3HIiWeR6vk4