นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายธีรภัทร พองโยง
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 01

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอให้ คุณครูคอม คงมาตรฐานและเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ตลอดไปครับ #ไม่อยากติด ร.