นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นาย กฤตบุญ สุขเกษม
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 12

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอให้ผ่านคอมทีเถิด สาธุ