นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาว ประกายแก้ว อัตรศรี
ชั้น-เลขที่ : ม.6/4 เลขที่5

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณที่มัสเซอร์สอนบทเรียนที่ไม่เคยเรียนและสิ่งที่มัสเซอร์สอนสามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคตเป็นพื้นฐานที่ดีเลย