นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายวรเมศร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ชั้น-เลขที่ : ม.6/3 เลขที่ 19

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบพระคุณที่ช่วยดูแลและให้คำปรึกษาในหลายๆกิจกรรมครับ