นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวฤทัยชนก จำเนียนบุญ
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่17

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ไม่อยากติด ร. ไม่อยากสอบตก