นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายศุภวัฒน์ สีสังข์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่14

จากใจถึงครูคอมฯ...
     เป็นครูที่สอนเข้าใจง่าย อธิบายดี เจาะลึกเนื้อหา แก้ไขปัญหาจากคอมพิวเตอร์ได้สุดยอดมากครับ