นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายสุรัตน์ วงนารี
ชั้น-เลขที่ : ม.6/3 เลขที่2

จากใจถึงครูคอมฯ...
     เซอแดงเป็นครูคอมและครูประจำชั้นที่สอนในหลายๆเรื่องเลยครับ ทำให้เรามีความเป็นระเบียบและเป็นคนดี ขอบคุณที่มาเป็นครูของกอฟครับ