นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายอัฎฐกาล โพธิ์ศรี
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 11

จากใจถึงครูคอมฯ...