นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวนราวัลย์ พลอยมะกล่ำ
ชั้น-เลขที่ :  ม.6/1 เลขที่09

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ถึงคุณครูนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่สอนพวกหนูมาจนพวกหนูจะจบแล้ว ถ้าหนูว่างหนูจะไปเยี่ยมบ่อยๆนะคะ:)