นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายทักษ์ดนัย แซ่เฮ้า
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่07

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณที่สอนผมเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมนะคับ