นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายจุลจักร แววศรี
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 10

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ออกข้อสอบง่ายๆนะครับมส.