นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายยศพัทธ์ คุณเลิศ
ชั้น-เลขที่ : ม.6/2 เลขที่ 08

จากใจถึงครูคอมฯ...
     เป็นอาจารย์ที่รักและเคารพมาก ขอบคุณอาจารย์ที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์คนนี้เป็นอย่างดี ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน พูดคุยและสอนหนังสืออย่างสนุกสนาน และเป็นกันเองกับนักเรียน แม้บางครั้งจะไม่เข้าใจกัน ก็ขอบคุณที่ให้อภัยกันเสมอมา ขอบคุณที่เป็นอาจารย์ของผมนะครับ รักมากๆนะครับอาจารย์ ขอบคุณครับ