นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวกุลสตรี ชุณหโชติอนันต์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/5 เลขที่ 08

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ถึงครู ก็ขอขอบคุณสำหรับทุกๆเรื่องที่ช่วยเหลือโดยตลอด ขอบคุณที่ให้ความรู้ดีๆ ขอบคุณที่ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องด้วยค่ะ