นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายยศกร ฟู
ชั้น-เลขที่ : ม.6/2 เลขที่ 11

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ก็ขอบคุณมซ.ในหลายๆเรื่อง ถึงจะดูมาดขึมแต่ก็ใจดี 555