นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายชิษณุพงศ์ สิริวัฒนาดำรงค์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 18

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ครูที่นี่น่ารัก เป็นกันเอง เป็นที่ปรึกษาได้ดี มีเวลาตอบนักเรียนเสมอ สนใจนักเรียนดีมาก ให้ความใส่ใจกับการเรียนการสอน รวมๆแล้ว รักครูที่นี่