นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายธนวัฒน์ เรืองจรัสพิพัฒน์
ชั้น-เลขที่ : ม.ุ6/3 เลขที่15

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ถึง ครูคอม ขอบคุณครูนะครับที่ช่วยสอนให้คำแนะนำชี้แจงสั่งสอนและเป็นครูประจำชั้นที่ดีของ603 ถ้าไม่มีครูในวันนี้นก็คงไม่มีผมในวันนี้ ขอบคุณครับ