นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวอาทิตยา ศรีสุข
ชั้น-เลขที่ : ม.6/4 เลขที่12

จากใจถึงครูคอมฯ...
     จะตั้งใจ้รียนจ้าา