นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาว ฐิตา ฐิตะฐาน
ชั้น-เลขที่ : ม.6/4 เลขที่ 6

จากใจถึงครูคอมฯ...
     หนูไม่อยากติด ร นะค่ะ มซ