นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายจิรายุทธ จารุวัสตร์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/4 เลขที่19

จากใจถึงครูคอมฯ...
     ขอบคุณมัซเซอร์ที่ช่วยเหลือผมนะครับ คอยให้ความรู้ผมมาโดยตลอด ผมจะนำความรู้ที่มัซเซอร์ถ่ายทอดให้ผม นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ