นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายสมชัย อรุณฤกษ์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/4 เลขที่ 08

จากใจถึงครูคอมฯ...
     มัสเซอร์แดง หล่ออเวอร์