นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"
ชื่อ-นามสกุล :   นายนันทวัฒน์ บุญเทศ
ชั้น-เลขที่ : ม.6/4 เลขที่ 11

จากใจถึงครูคอมฯ...
     สู้ๆครับครู