นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับความทรงจำใน "เกษมพิทยา"     [ ส่งงาน ]
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวกัญญารัตน์ กุลยา
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 06

จากใจถึงเพื่อน...
     ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตมัธยมของเรานะ :) ขอให้ทุกคนติดมหาลัยที่หวังด้วย โชคดีนะ
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวภรณ์ธิภา ชูจันทร์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่15

จากใจถึงเพื่อน...
     อยากจะให้เพื่อนทุกคนจดจำเราไว้ในความทรงจำไปตลอดต่อให้ไม่ใช่เรื่องดีแต่อย่างน้อยขอให้ไม่ลืมกัน อย่าลืมความสนุก ความสุข ความทุกข์ที่พวกเราผ่านด้วยกันมา ขอให้เราเป็นเพื่อนกันตลอดไป รักทุกคนนะ
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวนิริสรวล ยะอุทัย
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่05

จากใจถึงเพื่อน...
     ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยช่วยเหลือกันและก็ขอโทษที่เคยด่าขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกับเรา
ชื่อ-นามสกุล :   นายศุภเกียรติ์ ไหวพินิจ
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1เลขที่02

จากใจถึงเพื่อน...
     รักเพื่อนมากๆ และขอให้ติด ม. ดีๆทุกโคนนนนนนนนนนนน
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวภัทรดา เจือจันทร์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 18

จากใจถึงเพื่อน...
     ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับทุกคนและขอบคุณที่เป็นกัน
ชื่อ-นามสกุล :   นายธีรภัทร พองโยง
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 01

จากใจถึงเพื่อน...
     ขอให้ทุกคนโชคดีได้ที่เรียนดีๆละขอบคุณทุกคนที่เป็นเพื่อนกันจนมาถึงวันนี้ อยากจะสนิทและก็รู้จักทุกคนให้มากกว่านี้
ชื่อ-นามสกุล :   นาย กฤตบุญ สุขเกษม
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 12

จากใจถึงเพื่อน...
     ขอให้โชคดีได้ทำสิ่งที่ตัวเองปราถนา
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวฤทัยชนก จำเนียนบุญ
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่17

จากใจถึงเพื่อน...
     ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาผ่านอะไรมาด้วยกันจะขอเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำ
ชื่อ-นามสกุล :   นายศุภวัฒน์ สีสังข์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่14

จากใจถึงเพื่อน...
     รักเพื่อนๆ ทุกคนครับ ขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีกันตลอดมา และช่วยผลักดันให้ผมได้มาอยู่ตรงจุดนี้ได้
ชื่อ-นามสกุล :   นายอัฎฐกาล โพธิ์ศรี
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 11

จากใจถึงเพื่อน...
     ทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีมากสำหรับผม
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวกฤษกร บุดสา
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 13

จากใจถึงเพื่อน...
     ณ ที่แห่งนี้เรามีทุกความทรงจำ ขอบคุณทุกคน ที่เข้ามาเป็นความทรงจำของกันและกัน จะเก็บมันไว้ในใจตลอดไป
ชื่อ-นามสกุล :   นายทักษ์ดนัย แซ่เฮ้า
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่07

จากใจถึงเพื่อน...
     ก้ถ้าแยกย้ายกันไปก้อย่าลืมกันด้วยหละ
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวนราวัลย์ พลอยมะกล่ำ
ชั้น-เลขที่ :  ม.6/1 เลขที่09

จากใจถึงเพื่อน...
     ถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะพวกเราก็จะจบกันเนาะ ก็อยากจะบอกทุกคนว่าโชคดีนะอยากเข้ามหาลัยอะไรก็ขอให้เข้าได้นะ ถ้ามีโอกาสหรือว่างก็มาเจอกันได้เนาะถึงจะจบไปแล้วก็ยังมาหากันได้ไปเที่ยวด้วยกันได้เหมืนเดิม:)
ชื่อ-นามสกุล :   นาย พศวัต มู่ลี่เทศ
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 3

จากใจถึงเพื่อน...
     ก็จะจบแล้ว อยากให้ทุกคนได้ดีกันทั้งหมดนั้นหละ อยู่ด้วยกันมาหลายปีก็แปลกดีที่ไม่เบื่อกันมีแต่ผูกพันมากขึ้น ก็ขอบคุณทุกความทรงจำที่ได้ทำร่วมกันนะ รักเพื่อนๆทุกคนน้าา
ชื่อ-นามสกุล :   นายจุลจักร แววศรี
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่ 10

จากใจถึงเพื่อน...
     จะจบม.6แล้ว ขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยเหลือกันมาตลอดนะ
ชื่อ-นามสกุล :   นายวาลิด น้อยนงเยาว์
ชั้น-เลขที่ : ม.6/1 เลขที่08

จากใจถึงเพื่อน...
     ไม่มีอะไรมาก นอกจากขอบคุณทุกๆคน
ชื่อ-นามสกุล :   นายธีรภัทร์ คำไทย
ชั้น-เลขที่ : ม6/1 เลขที่04

จากใจถึงเพื่อน...
     ขอให้ติด มหาลัยดีๆ