ปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558

IMG 0633 IMG 0635 IMG 0648 IMG 0662
IMG 0667 IMG 0671 IMG 0730 IMG 0732
IMG 0733 IMG 0737 IMG 0743 IMG 0744
IMG 0745 IMG 0753 IMG 0755 IMG 0756
IMG 0760 IMG 0761 IMG 0765 IMG 0769
IMG 0788 IMG 0789 IMG 0790 IMG 0793
IMG 0797 IMG 0800 IMG 0802 IMG 0806
IMG 0811 IMG 0813 IMG 0830 IMG 0843
IMG 0854 IMG 0868 IMG 0948 IMG 0962
IMG 0966 IMG 0990 IMG 1067 IMG 1076
IMG 1078 IMG 1084 IMG 1085 IMG 1086
IMG 1098 IMG 1101 IMG 1103 IMG 1105
IMG 1107 IMG 1110 IMG 1126 IMG 1140
IMG 1143 IMG 1172 IMG 1181 IMG 1189
IMG 1217 IMG 1224 IMG 1259 IMG 1261
IMG 1288 IMG 1293 IMG 1347 IMG 1394
IMG 1395 IMG 1397 IMG 1398 IMG 1405
IMG 1411 IMG 1412 IMG 1413 IMG 1414
IMG 1415 IMG 1439 IMG 1441 IMG 1443
IMG 1445 IMG 1448 IMG 1449 IMG 1450
IMG 1460 IMG 1471 IMG 1480 IMG 1499
IMG 1513 IMG 1553 IMG 1555 IMG 1556
IMG 1562 IMG 1563 IMG 1739 IMG 1741
IMG 1742 IMG 1747 IMG 1802 IMG 1804
IMG 1832 IMG 1843 IMG 1871 IMG 1951
IMG 1953 IMG 1956 IMG 1971 IMG 1972
IMG 1975 IMG 1989 IMG 1996 IMG 2006
IMG 2007 IMG 2012 IMG 2016 IMG 2018
IMG 2038 IMG 2040 IMG 2093 IMG 2148
IMG 2183 IMG 2216 IMG 2222 IMG 2223
IMG 2230 IMG 2236 IMG 2242 IMG 2251
IMG 2263 IMG 2297 IMG 2303 IMG 2310
IMG 2314 IMG 2323 IMG 2349 IMG 2352
IMG 2353 IMG 2359 IMG 2374 IMG 2376
IMG 2383 IMG 2388 IMG 2391 IMG 2392
IMG 2394 IMG 2415 IMG 2418 IMG 2422
IMG 2424 IMG 2425 IMG 2435 IMG 2438
IMG 2443 IMG 2459 IMG 2462 IMG 2466
IMG 2469 IMG 2487 IMG 2490 IMG 2496
IMG 2498 IMG 2499 IMG 2502 IMG 2511
IMG 2526 IMG 2529 IMG 2534 IMG 2536
IMG 2540