พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ม.4 ปี 59

รับเข็มสถาบันโรงเรียนเกษมพิทยา
DSC 1263 DSC 1247 DSC 1249 DSC 1254
DSC 1256 DSC 1269 DSC 1271 DSC 1285
DSC 1289 DSC 1296 DSC 1301 DSC 1309
DSC 1241 DSC 1312 DSC 1317 DSC 1355
DSC 1422 DSC 1429 DSC 1440 DSC 1457
DSC 1462 DSC 1463 DSC 1465 DSC 1469
DSC 1509 DSC 0091 DSC 0092 DSC 0095
DSC 0097 DSC 0110 DSC 0116 DSC 0121
DSC 0142 DSC 1194 DSC 1195 DSC 1198
DSC 1202 DSC 1205 DSC 1220 DSC 1240