แกลเลอรี่ภาพแห่งความทรงจำ

มุมเงย กลิ่นหญ้าไอดิน ขอบคุณ จุดเริ่มต้น01
ชื่นใจ ช่องว่าง ดนตรีไทย ดอกไม้ริมทาง02
ทรงจำ ทรัพย์พลาสติก ทั้งหมดเเถวตรง08 ทางที่เคยผ่าน
ทางนํ้าผ่าน ทางผ่าน ที่เคยสถิต04 นํ้าเเข็งใส
ปมน้อยที่ร้อยรวม ปลดทุกข์ มองบนที่ธงชาติ07 มองผ่านช่อง
มองผ่านเกลียว มองเเสง มืดฟ้ามัวดิน มุม
มุมก้ม มุมขวา มุมนังทีข้างทาง มุมนี้ที่เคยนั้ง05
มุมอ่าน ยาวออกไป ระเบียงขนาน รักอ่าน
รื่นตาสบายใจ03 ลึกสุดใจ วังเวง วันวาน
สนามบอล สวัสดี06 สุดสายตา หลากหลาย
ห้องคอม ห้องประชุมที่คุ้นเคย เกลียวประสาน เกษม1
เกษม2 เกษมขวัญ เคยมอง เคยเป็น..
เพียงข้างหลัง เพียงครั้งหนึ่ง เพื่อน เรื่องกีฬา
เส้นเเบ่ง เเอบมอง โต๊ข้าวที่เคยนั้งกิน โต๊ข้าวที่เคยนั้งกิน0